Logo Koalicji Obywatelskiej

Gdańszczanka, pedagog specjalny, działaczka społeczna, matka dorosłej osoby
z autyzmem. Od ponad 32 lat przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Autystycznym. Przewodnicząca Porozumieniu AUTYZM-POLSKA, które zrzesza
42 organizacje. Współtwórczyni ośrodka dla dzieci i młodzieży z autyzmem, a
przez 25 lat była jego dyrektorką.