Logo Koalicji Obywatelskiej

Polityk, samorządowiec, działaczka społeczna. Poseł na Sejm RP VII, VIII, IX
kadencji. Przewodnicząca Podkomisji stałej gospodarki komunalnej. Zajmuje
pierwsze miejsce pod względem ilości wystąpień w Klubie Parlamentarnym
Koalicji Obywatelskiej. Wieloletnia działaczka Ochotniczych Straży Pożarnych. Aktywny członek
Prezydium ZOSP RP Powiatu Żywieckiego, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
Podbeskidzia, Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Oddziału
Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Rady
Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Znana ze swojej wysokiej aktywności w okręgu i pracy na rzecz mieszkańców.
Regularnie spotyka się z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji
społecznych i charytatywnych oraz uczestniczy we wszystkich ważnych
uroczystościach i wydarzeniach odbywających się w powiatach żywieckim,
bielskim, cieszyńskim i pszczyńskim.