Logo Koalicji Obywatelskiej

Na co dzień matka czwórki dzieci. Prowadzi wraz z mężem certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolne, mieszkanka wsi Korchów Drugi w powiecie biłgorajskim, zaangażowana w życie społeczności, nie tylko swojej wsi, ale też gminy, powiatu i regionu.Ukończyła prawo na UMCS w Lublinie, obecnie jest pracownikiem samorządowym Urzędu Miasta Biłgoraja, gdzie pracuje jako inspektor ds. społecznych, zdrowia i kultury fizycznej. Odpowiada za nadzór nad jednostkami pomocy społecznej, realizację programów profilaktycznych, współpracę z organizacjami pozarządowymi i sportowymi, jest opiekunem Biłgorajskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Biłgoraja, odpowiada za politykę senioralną oraz uczestniczy w pracach zespołów ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.