Logo Koalicji Obywatelskiej

Magdalena Kurzawa, urodzona w 1993 roku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim oraz zdobyła wiedzę w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Rozszerzyła swoje kompetencje w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Akademii Dyplomacji w Katowicach. Obecnie jest aplikantką notarialną w Izbie Krakowskiej. Współpracuje z organizacją „Nowa Generacja”, promując nowoczesne i kreatywne rozwiązania w polityce. Angażuje się także w Młodzieżową Radę Powiatu Gorlickiego, gdzie pomaga młodym radnym reprezentować głos młodego pokolenia. Jest przedsiębiorczynią z pasją, prowadzącą biuro doradztwa prawno-księgowego oraz kontynuuje rodzinną firmę w branży remontowo-budowlanej razem z bratem. Razem z zaangażowanymi znajomymi założyła na terenie Gorlic „Inicjatywę Młodych”, która ma na celu edukację obywatelską i zachęcanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, zwłaszcza w powiecie gorlickim. Sekretarz Platformy obywatelskiej w powiecie gorlickim.