Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Nauki o Rodzinie. Starszy
pracownik socjalny. Od 12 lat pracująca w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Bogdańcu. Aktywnie zaangażowana w pracę na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych. Społecznik z zawodu i pasji. Szczęśliwa żona i mama
dwóch chłopców. Członek Platformy Obywatelskiej od 2021 r. Przewodnicząca
koła PO w gminie Bogdaniec. Dostrzegam potrzebę wsparcia aktywnych
zawodowo matek, poprzez poprawę dostępu do żłobków. Ponadto zauważam
pogłębiający się problem opieki nad seniorami.