Logo Koalicji Obywatelskiej

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel i wykładowca akademickim z
kilkunastoletnim stażem. Aktualnie wicedyrektor szkoły. Radna miejska kadencji
2018- 2023.
Ukończone studia magisterskie z ekonomii. Stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, uzyskany w Szkole Głównej
Handlowej. Wykładowca na Uczelniach w Płocku, Warszawie i Łodzi.
Certyfikowany coach w trakcie akredytacji ICF.
Zaangażowana w pomoc kobietom, czynny członek Stowarzyszenia “Kobiety w
Centrum”, koordynator regionu Płońsk. Zaangażowana w liczne projekty
społeczne, akcje charytatywne i edukacyjne. Czynnie uczestniczy w pomocy
bezdomnym zwierzętom.