Logo Koalicji Obywatelskiej

Maciej Mirosław Wójcik ur. 03.11.1965r. w Wyszkowie. Żonaty, dwoje dzieci, pięciu wnuków. Od 38 lat nauczyciel w szkołach powiatu wyszkowskiego, do października 2009r., dyrektor Policealnej Szkoły Ochrony „VIP”. Od 2010 roku Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i członek Zarządu, oraz chorąży Okręgu Mazowieckiego ZNP. Trzykrotnie delegat na Zjazd Krajowy ZNP. Przewodniczący Rady Powiatowej i członek Prezydium Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego. Współzałożyciel stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wyszkowa. Egzaminator OKE w Warszawie, oraz PKE przy Cechu i Izbie Rzemieślniczej. Instruktor i wykładowca na kursach zawodowych i pedagogicznych. Organizator akcji protestacyjnych, ankiet, referendów, strajków i manifestacji w obronie praw pracowniczych, sprawny i skuteczny negocjator. Praca w Parlamentarnym Zespole do Spraw Przyszłości Edukacji od czasu jego powstania. Priorytet to realizacja programu KKW KO PO, N, IPL ZIELONI, przywrócenie normalności, odbudowanie demokratycznych wartości państwa praworządnego; z naciskiem na oświatę, kulturę, podniesienie poziomu edukacji i odbudowanie szkolnictwa zawodowego, z dostosowaniem kierunków kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy. Także praca nad odbudowaniem sfery budżetowej państwa zdewastowanej przez ostatnie lata.