Logo Koalicji Obywatelskiej

Inżynier, instruktor pilot doświadczalny, pracownik naukowy i nauczyciel
akademicki, samorządowiec, Poseł na Sejm RP IX kadencji. Absolwent Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, stopień doktora
nauk technicznych uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej. Były
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków