Logo Koalicji Obywatelskiej

„Maciej Paweł Buczyński lat 53. Ekonomista; Samorządowiec; Bogate doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Tytuł magistra uzyskał w roku 1996 na kierunku ekonomika i organizacja produkcji. W 2007 r. złożył państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 2010 r. uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami Certified Project Management Associate IPMA Level D wydany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (IPMA). Od 1999 r. (z 2,5 letnią przerwą) związany zawodowo z Urzędem Miasta Biała Podlaska, w latach 2003-2012 jako Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie funduszy UE na rozwój miasta w okresach programowania 2004-2006 oraz 2007-2013, w którym to czasie miasto Biała Podlaska było niekwestionowanym liderem w województwie lubelskim w zakresie pozyskiwania środków UE. W latach 2012-2015 pełnił funkcję zastępcy skarbnika miasta. Od listopada 2018 r. jest zastępcą prezydenta miasta Biała Podlaska. Jako jedyny zastępca jest odpowiedzialny za pracę wydziałów: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Dróg; Rozwoju Miasta; Inwestycji oraz referatów: Urbanistyki; Architektury i Budownictwa; Gospodarki Nieruchomościami; Geodezji; Zamówień Publicznych. Kilkunastoletnie doświadczenie w funkcjonowaniu spółek komunalnych z tytułu członkostwa w radach nadzorczych kilku spółek w mieście Biała Podlaska oraz na obszarze powiatu bialskiego. W latach 2016 – 2018 związany zawodowo ze Stowarzyszeniem Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”. Odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania oraz montaż finansowy zrealizowanych przez stowarzyszenie projektów dotyczących dwóch etapów budowy pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.