Logo Koalicji Obywatelskiej

Nazywam się Łukasz Pasierb. Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zawodowo pracuje jako Kierownik Projektów Budowlanych, a w moim portfolio można znaleźć projekty, takie jak Chmielna 89 (Warszawa), Tischner Park(Kraków), Equal Business Park (Kraków), czy wieżowce Global w Katowicach.
Moja osoba jest również kojarzona z aktywnym zaangażowany w działalność społeczną, m.in. jako Członek Zarządu Osiedla Słotwina Brzesko oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Zróbmy To Razem” oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „BeActive” Brzesko (do 2022). Jestem współinicjatorem akcji “Spacer Do Wyborów”- zachęcającej młode osoby do udziału w wyborach, Brzeskich Koncertów Sakralnych – cyklu koncertów odbywających się w budynkach sakralnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego oraz Międzypokoleniowej Kolacji Wigilijnej.  Byłem jednym z inicjatorów powstania Muralu Brzesko Slotwina – prawdopodobnie największy mural w Małopolsce nawiązujący do lokalnej historii, a także do historii Wojska Polskiego.
Swoją przyszłość polityczną wiążę z aktywnym reprezentowaniem swoich wyborców i wnoszeniem świeżego spojrzenia oraz pomysłów do parlamentarnej debaty publicznej. Wyjątkowe połączenie kompetencji zawodowych i zaangażowania społecznego, czyni moją osobę interesującym kandydatem na przyszłego przedstawiciela naszej społeczności w Sejmie.
Kandyduje, bo chcę żeby młode pokolenia miało odpowiednią reprezentację, bo chcę abyśmy my mieszkańcy małych miast i wsi odzyskali swój własny głos. Problemy społeczności lokalnych zawsze powinny być priorytetem.