Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodzony 6 maja 1959 roku. Wykształcenie wyższe: w 1989 roku ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu uzyskując tytuł magistra – specjalność Ekonomika i Organizacja Przemysłu. W 2015 roku uzyskał tytuł Master Of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2015 – 2019 poseł na Sejm VIII kadencji. Od 2020 roku dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Do 2015 roku pełnił funkcję wicemarszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W latach 2010 – 2011 był członkiem zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pełnił funkcję dyrektora Wydziału Infrastruktury Gminy Miasta Radomia w Urzędzie Miejskim w Radomiu (2003 – 2008). W latach 2006 – 2010 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Posiada wiedzę w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami Unii Europejskiej (studia podyplomowe).
Prowadzi aktywną działalność społeczną. Od 2012 roku jest członkiem Rady Muzealnej Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu. W latach 2012 – 2016 był członkiem Rady Muzealnej Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Pomiędzy 2009 a 2013 rokiem był w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych (2012), Honorową Odznaką Zasłużony dla Miasta i Gminy Białobrzegi (2013), przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – medalem im. dr. Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przez (2012) oraz odznaką „Przyjaciel dziecka” za prace społeczną dla dobra dzieci (2011).