Logo Koalicji Obywatelskiej

Leokadia Kubalańca jest bardzo aktywną senorką. Należy do członków-założycieli Koła „Zaodrze” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które powstało 2013r. Od początku jego działalności pełni funkcję sekretarza. W latach 2015 -2017 pełniła także fukcję przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Opola, przyczyniając się do wprowadzenia Koperty Życia, karty „Opolski Senior”, centrum dla seniorów pod nazwą: „Senior w Opolu”, a w szczególności do uzyskania przez Miasto Opole certyfikatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Miasto Przyjazne Starzeniu”. Od 2017r. pełni funkcję Przewodniczącej Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Czynnie włącza się w organizaję spotkań z seniorami na terenie województwa opolskiego, które są inspiracją do realizowania zadań wychodzących na przeciw ich potrzebom . Aktywnie uczestniczyła w budowie „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030” w rozdziale dotyczącym seniorów. Nawiązuje współpracę z tożsamymi gremiami z ościenych województw, a także z Ołomyńską Radą Seniorów z Czech. Uczestniczy w pracach Ogólnopolskiego Parlementu Seniorów . Hasłem Forum jest „SENIOR PARTNEREM NIE PROBLEMEM”.