Logo Koalicji Obywatelskiej

Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji, członek Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy. Przewodniczący Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej RP.
Członek Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Kilkukrotnie uczestniczył w misjach obserwacyjnych wyborów w ramach OBWE
na forum ONZ. W Sejmie koncentruje się na sprawach regionu, dbając o kwestie związane z poprawą jakości dróg w województwie podlaskim oraz pilnując jak najlepszego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ukończył ekonomię oraz zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstok