Logo Koalicji Obywatelskiej

Magister politologii o kierunku Administracja Publiczna, dodatkowo ukończyłem podyplomowe studia o kierunku MBA EY (Master of Business Administration) oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Lat 42, żonaty, dwójka dzieci. Urodzony będzinianin, czynnie uczestniczący od 2006 roku w życiu politycznym i samorządowym swojego regionu. Od 2010 roku Radny Rady Miejskiej Będzina, od 2014 Przewodniczący Rady. Od 2017 roku koordynator struktur Inicjatywy Polska w woj. śląskim. Karierę zawodową rozpocząłem w 2006 roku w międzynarodowej korporacj. Od 2012 związany z sektorem komunalnym, następnie od 2014 roku jako zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W 2017 roku byłem współodpowiedzialny za tworzenie pierwszego w Polsce Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniąc funkcję Dyrektora Obsługi Zarządu i Zgromadzenia. Od 2020 pełnię funkcję w zarządach spółek z udziałem mienia komunalnego.