Logo Koalicji Obywatelskiej

Inżynier budownictwa. Od 2002 w administracji samorządowej. W latach 2006-2011 radna Rady Miasta Gorzowa (przewodnicząca Rady). W wyborach w 2011, 2015 i 2019 roku uzyskała mandat poselski (PO i KO). Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, członek Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych. Pracuje m.in. w Parlamentarnym Zespole ds. Naprawy Rzeczypospolitej oraz Parlamentarnym Zespole ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Inicjatorka m.in. restauracji gorzowskiej estakady kolejowej – najdłuższego tego typu zabytku technicznego w Polsce – i utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Poradnii Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wlkp.