Logo Koalicji Obywatelskiej

Konrad Wojtowicz jest studentem prawa na Uniwersytecie w Maastricht oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz placówkach dyplomatycznych jako praktykant. Jest współzałożycielem Parlamentu Młodych RP, największej niezależnej platformy umożliwiającej debatę o sprawach społecznych i politycznych młodemu pokoleniu z całej Polski. Piastował funkcję radnego Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Startuje w wyborach do Sejmu RP jako najmłodszy kandydat na liście gdyńsko-słupskiej.