Logo Koalicji Obywatelskiej

Poseł IX kadencji Sejmu RP. Mandat uzyskał startując z piątego miejsca na liście. W latach 2015 – 2019 był zastępcą prezydenta Radomia. Obecnie wiceprzewodniczący mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej RP. W Sejmie koncentruje się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, samorządem i cyfryzacją. Ambasador spraw Radomia i ziemi radomskiej w Sejmie.