Logo Koalicji Obywatelskiej

Menedżer służby zdrowia. Prowadzi przychodnię Podstawowej Opieki
Zdrowotnej. Ukończyła studia z zakresu: pedagogiki, marketingu i
zarządzania w oświacie oraz zarządzania i finansów w ochronie zdrowia.
Sołtys sołectwa Gniechowice – Stary Dwór i radna Rady Miejskiej w KątachWrocławskich, w której pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu oraz członkini Komisji Spraw Społecznych. Ukończyła
szkolenie podstawowe strażaków ratowników i jest aktywną druhną
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach. Jednym z priorytetów jest
angażowanie się w akcje charytatywne działające na rzecz ludzi, zwierząt i
ochrony środowiska. Szczęśliwa żona, troskliwa mama dwóch synów oraz
spełniająca się kobieta.