Logo Koalicji Obywatelskiej

ŁÓDZKIE, Łódź

Katarzyna Sadowska

Katarzyna Sandra Sadowska Urodzona 7 września 1990 roku w Łodzi.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek: praca socjalna.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna.
Od 2018 roku certyfikowana księgowa według wymagań Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.
Od 2018 roku radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Uczestniczy w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.
W 2022 roku ukończyła międzynarodowy program „ Young Elected Politicians”.
Obecnie studentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Żywienie Człowieka, kierunek: poradnictwo żywieniowe i dietetyczne.
Społeczniczka

Powrót do listy kandydatów

#