Logo Koalicji Obywatelskiej

Działaczka społeczna, nauczycielka pracująca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami- pedagog, terapeutka TUS, etyk, inicjatorka powstania Punktów Pomocy Okresowej. Organizatorka protestów Ani Jednej Więcej. Przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Kobiet od 2020, członkini zarządu Podkarpackiej Programowej Rady Kobiet od 2023.