Logo Koalicji Obywatelskiej

Katarzyna Lubańska – skuteczna, energiczna konkretna mieszkanka Chełmna. Posiadam wykształcenie wyższe z zakresu chemii i fizyki. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe niezbędne do prowadzonej przeze mnie aktywności zawodowej. Ostatnio ukończyłam studia EMBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z pasją realizuje się zawodowo w obszarze pomocy społecznej. Od 15 lat jestem dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, który obecnie realizuje swoją działalność również w Chełmnie. Od 9 lat pełnię funkcję Radnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W swojej działalności samorządowej aktywnie angażuje się w działania służące rozwojowi naszego regionu i skutecznie zabiegam o realizację potrzeb mieszkańców zarówno miast jak i wsi. Kandyduję, ponieważ reprezentując mieszkanki i mieszkańców naszego regionu zamierzam z determinacją dbać o to, aby rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony bez wykluczenia i dzielenia społeczności a potrzeby społeczności były dostrzegane w Sejmie.