Logo Koalicji Obywatelskiej

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Dokształcałam się także na studiach podyplomowych w obszarze wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pedagogicznym a także w obszarze terapii rodzinnej i socjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w samorządzie, biznesie i organizacjach pozarządowych zajmując się aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców Warmii i Mazur. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą – specjalizuję się w realizacji szkoleń i animacji społecznych. Jednym z moich priorytetów jest praca na rzecz młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich. Jestem również ekspertem w obszarze ekonomii społecznej, z sukcesami prowadzę i rozwijam spółdzielnię socjalną „CYNAMONEK”, w której zatrudnienie znajdują mieszkańcy terenów wiejskich Warmii i Mazur. Jestem społecznikiem i pozarządowcem, angażuję się i wspieram działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, organizacji pozarządowych, sołectw wiejskich i społecznych inicjatyw oddolnych. Moja działalność dostrzegana jest i nagradzana przez instytucje samorządowe i prywatne.