Logo Koalicji Obywatelskiej

Kamila Kaczorowska urodzona 12 czerwca 1979 roku w Pionkach. Ukończyłam Technikum Chemiczne o profilu technik hotelarstwa w 1999 roku w Pionkach. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Radomiu o specjalności handel zagraniczny. W roku 2020 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Przebieg mojego dorobku zawodowego to 24 lata w tym ponad 18 lat w belgijskim koncernie chemicznym na stanowisku Kierownik Biura i Koordynator ds. Sprzedaży i Logistyki. Od 2008 roku działałam społecznie na rzecz społeczności przedszkolnej i szkolnej jak również w szkołach ponadpodstawowych pełniąc funkcję przewodniczącej rad rodziców. W latach 2014-2018 udzielałam się społecznie we wspólnocie mieszkaniowej na rzecz jej mieszkańców jako wiceprzewodnicząca zarządu wspólnoty. W 2019 zostałam powołana do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Od 5 lat jestem samorządowcem, a od 2019 roku pełnię funkcję Zastępcy Burmistrza w mieście Pionki. Odpowiedzialna jestem za zarządzenie placówkami oświatowymi w mieście oraz sprawy społeczne jak również pracuję na rzecz podopiecznych z niepełnosprawnościami z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy