Logo Koalicji Obywatelskiej

Prawniczka i ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Szkoły Głównej Handlowej.
Od 8 lat posłanka, Wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka. Delegatka do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy.Współinicjatorka Porozumienia dla Praworządności, wspólnego
przedsięwzięcia organizacji społecznych i partii politycznych, które przygotowały
projekt ustawy przywracającej praworządność w Polsce.
Zaangażowana w walkę o prawa kobiet i obronę praw obywatelskich. Adwokatka,
przed uzyskaniem mandatu poselskiego pracowała w kancelariach adwokackich i
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.