Logo Koalicji Obywatelskiej

Jolanta Wiercińska urodzona 23 stycznia 1980r. w Gdyni, sopocianka i gdańszczanka. Od ponad 20 lat mieszkanka Chwaszczyna, kaszubskiej ziemi. Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ochrona środowiska. W 2021r. ukończyła studia podyplomowe 'Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi’ realizowanymi przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi własna działalność gospodarczą zwiazaną z realizacją małych inwestycji deweloperskich oraz administrowaniem nieruchomościami.

Społeczniczka, członkini rady sołeckiej sołectwa Chwaszczyno od 2011 roku, sołtyska Chwaszczyna kadencji 2015 – 2019, radna Gminy Żukowo kadencji od 2018. Od końca 2021 roku Prezeska Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie. Głównym obszarem dotychczasowego działania była aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Obszarem działania i zainteresowania w samorządzie jest sprawne działanie urzędu, jego dostępność, otwartość i przejrzystość a także poprawa współpracy i relacji mieszkańców z urzędem. Od 2011 roku systematycznie uczestniczyła w akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, której organizatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego, promując pozytywne rozwiązania włączające mieszkańców w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Istotnie przyczyniła się do wprowadzenia w Gminie Żukowo funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej. Od 2019 roku po wyborach samorządowych brała udział w programie Pracowni Samorządowej również prowadzonej przez Fundację Batorego. W 2023 roku dołączyła do grona absolwentów programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Tak w życiu społecznym jak i w czasie prywatnym aktywnie spędza czas. Wycieczki rowerowe, bieganie, zwiedzanie zakątków naszej pięknej Ojczyzny ale i zagranicznych miejsc wspólnie z rodziną to wypełnienie czasu wolnego. Dzień zawsze kończy z dobrą lekturą.