Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzania w Sektorze Publicznym na Uniwersytecie
Ekonomicznym. Absolwentka 29. Szkoły Liderów Politycznych i Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego.
Finalistka Programu Open World finansowanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych.
Od 6 lat Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto. W 2018 r. została wybrana na Radną Rady Miejskiej
Wrocławia. Od 2022 r. członkini Zarządu Krajowego partii Nowoczesna. Od początku swojej aktywności
skutecznie zabiega o remonty staromiejskich i śródmiejskich wrocławskich podwórek, wnętrz międzyblokowych,
chodników i placów zabaw. Działa na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności i wzrostu zaangażowania
mieszkańców w życie miasta poprzez m.in.: organizacje podwórkowych dyżurów radnej, pikników, debat,
spacerów i spotkań. Pomysłodawczyni parady psów wrocławskich.
Jako wiceprezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet współorganizowała lokalne strajki kobiet, które
były odpowiedzią na zaostrzenie ustawy aborcyjnej. Współorganizuje spacery herstoryczne, debaty i
wydarzenia dotyczące równouprawnienia płci. Członkini Rady Kobiet i Rady ds. równego traktowania przy
Prezydencie Wrocławia oraz Rady Fundacji ”Różowa Skrzyneczka”. Na jej wniosek do uchwały regulującej
nadawanie nowych nazw obiektom, placom, skwerom i ulicom wprowadzono przesłankę ‘’dążenia do
zachowania proporcji płci’’. Od lat związana zawodowo i społecznie z organizacjami pozarządowymi.
Współpracuję z inicjatywami, które walczą o prawa kobiet i mniejszości, zmianę losu zwierząt, lepszą pieczę
zastępczą, ochronę klimatu, dostępu do opieki psychologicznej w szkołach oraz rzetelną, otwartą edukację.