Logo Koalicji Obywatelskiej

Prawniczka. Demokratka. Nie obojętna.
Absolwentka Uniwersytetu w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Prawo Podatkowe.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, obecnie kontynuuje staż pracy na stanowisku kierowniczym w Oświacie.
Przewodnicząca struktur lokalnych PO. Działaczka społecznego ruchu KOD. Zaangażowana w działania mające na celu obronę demokracji, praworządności i praw kobiet.
Zainteresowania w Sejmie pragnę skoncentrować na dobrostanie oświaty i służby zdrowia, co jest warunkiem koniecznym dla dobrej przyszłości nas wszystkich, oraz na rozwoju gospodarczym skorelowanym z jasnymi, jednoznacznymi przepisami, prostymi podatkami i pomocniczością państwa.
Prywatnie zaangażowana jestem w lokalne działania kulturalne, teatralne i muzyczne.