Logo Koalicji Obywatelskiej

Ur. 10.12.1957 w Katowicach, mieszka w Cieszynie. Absolwentka UŚ Wydziału Wychowania Plastyczne.Malarka i artystka wizualna, animatorka kultury. Praca twórcza – 20 wystaw indywidualnych malarstwa w Polsce, Australii, Czechach i Słowacji, udział w międzynarodowych projektach plastycznych, jurorka w festiwalu filmów ekologicznych Ekotopfilm Enviro Film Festiwal w Bratysławie.
Autorka tekstów publicystycznych i literackich.
Praca dydaktyczna – Cieszyn, Praga (Czechy), Edmonton (Kanada).
Praca w organizacjach pozarządowych – International Women’s Club of Bratislava, Stowarzyszenie Rotunda, Cieszyn.
Autorka projektu „Dux Poloniae Baptizatur” (2016), „Cieszyński Głos Niepodległości” (2018),
„II RP na Śląsku Cieszyńskim. Pamięć -Wspólnota – Nowoczesność” (2019, oba projekty zrealizowane w ramach Programu NIepodległa.) Autorka wizualnego projektu „W Cieszynie nie do pomyślenia” propagującego dobre praktyki zrealizowanego przez UM w Cieszynie.
Członkini Platformy Obywatelskie, sekretarz Cieszyńskiego Koła Powiatowego.