Logo Koalicji Obywatelskiej

Ponad 30 lat związana z oświatą jako nauczyciel, wizytator, inspektor do spraw oświatowych w organie prowadzącym szkoły, dyrektor szkoły zawodowej. Ponadto praca społeczna w Stowarzyszeniu Absolwentów I LO w Krasnymstawie oraz przy organizacji Ogólnopolskiej Sesji Chmielarskiej w ramach imprezy Chmielaki Krasnostawskie.