Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodzony w Bielsku Podlaskim w 1972 roku. Doświadczony, skuteczny, szanowany samorządowiec – radny miejski (2010-13), burmistrz miasta (2013 do dziś). Od 2014 roku do chwili obecnej wiceprezes Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, skupiającego wszystkie gminy powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Od 2014 reprezentant społeczności miasta Bielsk Podlaski w Związku Miast Polskich. Od 2016 aktywny członek Podlaskiego Forum Gospodarczego. Od czerwca 2023 Lider Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, obejmującego 31 samorządów powiatowych i gminnych. Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Zanim został samorządowcem przez 18 lat pracował we wiodących polskich firmach budowlanych.