Logo Koalicji Obywatelskiej

Jaromir Szroeder kieruje Działem Etnograficznym w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz podyplomowych studiów muzealniczych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest doktorantem w dziedzinie literaturoznawstwa w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Pełnił wiele odpowiedzialnych i zaszczytnych funkcji. Był prezesem spółki samorządów „Promocja Powiatu Bytowskiego”, członkiem Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest członkiem kapituły Pomorskiej Nagrody Artystycznej przyznawanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Prezesuje Stowarzyszeniu KIETA –Kaszubskiemu Instytutowi Edukacji Teatralno-Artystycznej. Odznaczony m.in. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury”.
Poza pracą zawodową to często wyróżniony muzyk, działacz społeczny, propagator idei społeczeństwa obywatelskiego, instruktor teatralny i animator kultury.
Jaromir Szroeder nie zamyka się tylko na sprawy polskie. Był uczestnikiem Multicultural Theatre Project w szkole im. Rudolfa Steinera w Dartington w Wielkiej Brytanii.
Zaangażowany w upowszechnianie wiedzy o powstałym w 1922 roku Związku Polaków w Niemczech, m.in. z racji kierowania działalnością Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie oraz powiązań rodzinnych z najwybitniejszymi działaczami Związku Polaków w Niemczech.