Logo Koalicji Obywatelskiej

Janusz Dyduch ur. 17 listopada 1971 roku w Wadowicach. Obecnie zamieszkuję wraz we swoją żoną i dwójką dzieci w Suchej Beskidzkiej. Wykształcenie wyższe, ukończył następujące uczelnie: Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie gdzie uzyskał tytuł licencjata z zakresu administracji bezpieczeństwa państwa,
studia uzupełniające magisterskie z zakresu Zarządzanie w Administracji Publicznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie i Marketing,
studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie,
studnia podyplomowe z zakresu NLP i Coaching, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie.

W latach 1994-2021 funkcjonariusz policji. Ostatnie zajmowane stanowisko to Komendant Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim. Do odejścia na emeryturę skłoniły go zachodzące negatywne zmiany w kraju polegające na naruszeniu zasady apolityczności policji jak również zmiany niszczące praworządność. Obecnie Wiceprzewodniczący Suskiego Koła „Przyszłość” Platformy Obywatelskiej gdzie wspólnie z innymi członkami koła działa na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
Prywatnie pasjonat podróży oraz wszelkiego rodzaju aktywnego wypoczynku, jego zainteresowania to psychologia.