Logo Koalicji Obywatelskiej

Przedstawiciel młodego pokolenia związany z powiatem nowosądeckim, a zwłaszcza gminą Stary Sącz. Właśnie ten region chce reprezentować na arenie krajowej startując w wyborach parlamentarnych jako najmłodszy z kandydatów w Polsce. Zaangażowany od 2017 r. w działalność społeczną udowodnił, że młodzi powinni brać udział w procesach decyzyjnych i zmieniać kraj na lepsze. Jako aktywny społecznik jest inicjatorem wielu akcji organizowanych we współpracy z takimi organizacjami jak Instytut Karpacki czy Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu. Jego wieloletnie starania zaowocowały utworzeniem w Nowym Sączu Młodzieżowej Rady Miasta. Polityczne szlify zdobywał jako asystent byłego Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, a obecnie Posła na Sejm RP Jagny Marczułajtis-Walczak. Jest również Przewodniczącym Stowarzyszenia „Nowa Generacja” w Nowym Sączu oraz członkiem zarządu tego stowarzyszenia w województwie małopolskim. Jako przyszły absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim jest otwarty na dyskusję nawet na najbardziej drażliwe tematy, takie jak aborcja czy związki partnerskie. Zwolennik decentralizacji państwa, racjonalnej polityki społecznej i zwiększenia współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej. Opowiada się za zwiększeniem dofinansowania służby zdrowia, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji,      w której stawia na zdobywanie umiejętności praktycznych, a nie tylko wiedzy teoretycznej.