Logo Koalicji Obywatelskiej

Lat 46, żonaty – żona Anna. Urodził się w Wałbrzychu. Mieszka w Kielcach. .
Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. C.K Norwida w Kielcach. Studiował
min.historię, ekonomię i administrację publiczną. Jest absolwentem Szkoły
Liderów Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Manager, doradca w firmach
konsultingowych. Specjalista z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
społecznik.W latach 2017 – 2020 był Prezesem Firmy Cedwit Avangarda Projekt
– Doradztwo Gospodarcze. Firma, którą kierował była wielokrotnie nagradzana
tytułami i nagrodami min. Euro Firma FAIR PLAY, Certyfikatem Jakość Usług czy
Europejskim Laurem Wiarygodności a sam był jako Prezes Firmy w latach
2017/2018 nagradzany tytułem Osobowość Roku w konkursie Polski Orzeł
Biznesu. Rekomendowany przez partię Zieloni.