Logo Koalicji Obywatelskiej

Nazywam się Jacek Koszelak jestem mieszkańcem miasta Torunia od urodzenia jestem przedsiebiorcą prowadzę działalność od 1999 roku , jestem społecznikiem oraz prezesem mojego stowarzyszenia Eco Dom które zajmuje się pomocą dzieciom z domów dziecka oraz pomocą w działaniu szlachetnej paczki oraz WOŚP .
Kandyduje do sejmu dlatego że jako społecznik widzę złe działania parti rządzącej brak pomocy dla placówek wychowawczych brak rodzin zastępczych brak opieki psychologicznej psychiatrycznej w placówkach wychowawczych , szkołach, przedszkolach itp.
Moje działania to pomagać najsłabszym .