Logo Koalicji Obywatelskiej

Zwolenniczka i propagatorka przywrócenia komunikacji autobusowej na Dolnym Śląsku, odtworzenia połączeń kolejowych oraz poprawy stanu istniejących dróg lokalnych z myślą o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów.
Wspiera społeczności lokalne w zakresie technicznym przy starciach z bogatymi inwestorami, których nie interesuje dobro mieszkańców oraz ochrona środowiska.

Aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody w Sudetach, a zwłaszcza przy niszczeniu lasów, próbie dewastacji obszarów cennych przyrodniczo czy nielegalnym wysypiskom śmieci.
Urodzona w Jeleniej Górze, mgr inż. Budownictwa, absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Swoje pierwsze kroki w branży drogowej stawiała na budowie mostu na Bobrze w ciągu Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze . Pracowała przy budowie dużych inwestycji takich jak Most Północny, Droga ekspresowa S-8, Most Grota-Roweckiego, Węzeł Marsa w Warszawie, S17 w Lublinie.