Logo Koalicji Obywatelskiej

Wiceprzewodnicząca PO RP w Powiecie Tczewskim, pedagog
– Przewodnicząca Koła Powiatu Tczewskiego
– Kandydat w wyborach samorządowych
– Kandydat na Prezydenta Miasta Tczewa
– Wieloletni koordynator wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich do Europarlamentu
– Organizator spotkań, koordynator wyjazdów na wiece wyborcze-Gdańsk, Warszawa, Tour de Konstytucja i tym podobne
– Reprezentant PORP w powiecie na wszelkiego rodzaju spotkaniach publicznych na terenie miasta i powiatu
– Twórca i koordynator w socjal mediach-tworzenie różnego rodzaju grup w mediach społecznościowych stworzonych jako podbudowę potrzebną w organizacji wyborów
– Praca w sztabach wyborczych
– Organizacja wieców typu ” Czarny protest”, „Wolne Sądy”

2. Wieloletni samorządowiec, społecznik
Pełnione funkcje
– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tczewie
– Członek Komisji finansowo-budżetowej
– Członek Komisji Gospodarczej
– Członek Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych
– Członek Tczewskiej Rady Pożytku Publicznego TRDPP
– Członek Gminnego Komitetu rewitalizacji Miasta Tczewa