Logo Koalicji Obywatelskiej

Sekretarz Powiatu Trzebnickiego. Wcześniej Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Absolwentka Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie w 1999 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera. Studia podyplomowe na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Z samorządem związana od 24 lat. Zaangażowana w społeczny projekt „Masz Głos” organizowany przez Fundację Batorego. Promowanie postaw obywatelskich zwieńczone nagrodą Super Głos 2022.