Logo Koalicji Obywatelskiej

Nauczyciel, menedżer, samorządowiec
Posłanka na Sejm RP VIII kadencji 2018-2019, wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego, Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości SA, dyrektor ZSZiO, nauczyciel, wykładowca
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Podyplomowych Studiów
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Skuteczny Menedżer Nowoczesnej
Firmy oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Executive Master of Business
Administration (MBA).
Inicjatorka unikatowych w skali kraju programów: Programu Wsparcia dla
Dolnośląskiego Rzemiosła, Dolnośląskich Akademii – Siatkówki, Piłki Ręcznej i
Kolarstwa oraz Programu Gramy Razem, dedykowanemu młodym zawodnikom klubów
sportowych, reprezentujących Dolny Śląsk w najwyższej klasie rozgrywek. Reaktywowała
Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej, Program Czeki dla Klubów Sportowych,
Program Poprawy Bazy Sportowej. Pomysłodawczyni Strefowego Klastra Edukacyjnego.