Logo Koalicji Obywatelskiej

Irena Pilarska – dwukrotna radna Rady Miejskiej w Żorach, sądowy kurator społeczny przy Sadzie w Żorach i Rybniku, ławnik sądowy, członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, wieloletnia wolontariuszka, obecnie na emeryturze.