Logo Koalicji Obywatelskiej

LUBUSKIE, Zielona Góra

Ilona Wojciechowska

Mam 63 lata, mieszkam i pracuję w Torzymiu. 36 lat przepracowałam jako nauczycielka matematyki, fizyki, informatyki i plastyki, z tego 14 lat na stanowisku wicedyrektora gimnazjum. Od 17 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, które realizuje swoje zadania na obszarze 10 gmin województwa Lubuskiego zamieszkałych przez ponad 78 tysięcy mieszkańców. Organizacja pozyskała z Unii Europejskiej oraz Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ponad 20 milionów złotych na dofinansowanie do projektów poprawiających jakość życia obszarów wiejskich. W tym momencie złożyliśmy wniosek na kolejny okres programowania i czekamy 3 raz na unijne pieniądze. Od 5 lat jestem radną powiatową i pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Budżetu.
Jestem od 42 lat szczęśliwa mężatką, wychowaliśmy 2 wspaniałe córki. Obecnie cieszę się z bycia babcią 3 wnuczek i 1 wnuka. Mój zielony azyl ma 10 arów. Mam 2 kolekcje: 1. literatury fantastyczno -naukowej (około 100 książek i 500 magazynów) oraz zbiór 15 poradników, 9 albumów fotograficznych i niepoliczalną ilość czasopism ogrodniczych. Posiadam 1 złoty i 1 srebrny medal z Turniejów Tańca Towarzyskiego Dla Seniorów. Zorganizowałam sobie w domu 1 pracownię artystyczną. Ściany ozdabia 7 moich obrazów i 3 freski. 2, a nawet 3 razy w roku wyjeżdżam po słońce i ciepłą wodę. Znam 1 język obcy. Mam 1 wierną przyjaciółkę. Mam 1 serce, w którym mieszczą się wszyscy mądrzy, godni zaufania, kompetentni, lojalni, serdeczni i wrażliwi ludzie. Wszyscy, z którymi dane mi było pracować, których uczyłam, których spotykam często lub sporadycznie.

Powrót do listy kandydatów

#