Logo Koalicji Obywatelskiej

Sygnatariuszka porozumień sierpniowych. Działaczka społeczna. Poseł na Sejm
RP VIII i IX kadencji. Wraz z mężem Krzysztofem wychowała dwanaścioro dzieci.
W 2006 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Między innymi wyróżniona Orderem Uśmiechu.