Logo Koalicji Obywatelskiej

Grzegorz Nowosadzki –absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie , bankowiec z długoletnim doświadczeniem , dyrektor oddziałów banków w Puławach i Lublinie. Działacz sportowy . Wieloletni prezes Klubu. Sportowego „ Wisła” w Puławach.