Logo Koalicji Obywatelskiej

Grzegorz Ganowicz to kandydat z niezwykle bogatym doświadczeniem w sferze publicznej i samorządowej, które gwarantuje skuteczne reprezentowanie dla Poznania na forum parlamentu. Jego zaangażowanie w działalność opozycyjną w czasach PRL, w tym współtworzenie na Politechnice Poznańskiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów i redagowanie drugoobiegowego pisma, świadczy o silnym przywiązaniu do wartości demokratycznych. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia prywatnego przedsiębiorstwa z kolei daje mu praktyczną perspektywę biznesową. Ganowicz od lat jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego Poznania, pełniąc funkcje w Radzie Miasta, Radzie Programowej TVP Poznań oraz Radzie Programowej Radia Merkury (obecnie Radio Poznań). Jego wieloletnie przewodnictwo Radzie Miasta Poznania jest dowodem zaufania, jakim cieszy się wśród mieszkańców, a jego doświadczenie w różnych strukturach samorządowych gwarantuje gruntowne zrozumienie mechanizmów działania administracji publicznej. Jego kandydatura to połączenie bogatego doświadczenia, głębokiego zaangażowania w sprawy publiczne i silnego związku z Poznaniem. To kandydat, który zna potrzeby swojego miasta i potrafi je efektywnie reprezentować.