Logo Koalicji Obywatelskiej

Poseł na Sejm RP IX kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku startował z okręgu 39. z 20. miejsca na listach KO i uzyskał 25 060 głosów. W trakcie trwającej kadencji złożył blisko 900 interpelacji. Członek sejmowej Komisji Infrastruktury, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dworca PKP Poznań Główny oraz Poznańskiego Węzła Kolejowego, oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego.
Podczas kadencji zajmował się tematami, takimi jak: rozwój transportu publicznego, jakość infrastruktury, ochrona zieleni, bezpieczeństwo pracy, sądownictwo, ochrona zdrowia, kryzys humanitarny oraz prawa osób LGBT+.

Radny Osiedla Św. Łazarz. Architekt, aktywista, rowerzysta. Inicjator poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator kultury miejskiej. Kurator wydarzeń związanych z architekturą i wieloletni współpracownik festiwali m.in. : MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizator akcji, takich jak Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy, czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną pełnią rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. W latach 2018 – 2019 Koordynator ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialny za otwieranie targów na miasto.