Logo Koalicji Obywatelskiej

posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Wiedzę o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania zdobyła w czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na studiach podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA). Od 2007 roku zatrudniona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W 2010 roku zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji. Bezpośrednio nadzorowała realizację inwestycji kubaturowych na terenie powiatu, brała czynny udział przy wdrożeniu innowacyjnych systemów IT. Pełni bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji kubaturowych na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego, m.in. budowa hospicjum, poradni psychologiczno-pedagogicznej, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowa hali pneumatycznej, boisk szkolnych i innych. Od stycznia 2020 roku pełni również funkcję Sekretarza Powiatu. Aktywna członkini Ruchu Samorządowego Tak dla Polski. Współautorka akcji prospołecznych i edukacyjnych m.in. „Poznaj i zrozum ryzyko”, „Daj się zobaczyć”, „Żyj bezpiecznie w powiecie” oraz autorka cyklicznych spotkań profilaktycznych „Kobiety dla kobiet”. W obszarze jej zainteresowań  jest także działalność prospołeczna oraz wsparcie i aktywizacja kobiet. Jest członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet wspierającego kobiety w różnych obszarach życia społecznego oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych, którego działalność skupia się na edukacji w zakresie holistycznie rozumianego bezpieczeństwa. Zainicjowała podpisanie porozumienia z Centrum Rozwoju Twojego Potencjału (TOGO), działającym przy Szpitalu Dziecięcym w Warszawie na ul. Kopernika. Celem porozumienia jest objecie opieką dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Wiceprezes Stowarzyszenia zrzeszającego przedsiębiorczynie i działaczki społeczne „Sprężyny Biznesu”, w ramach którego aktywizowane, szkolone i wspierane są kobiety, osoby potrzebujące, ubogie i młode matki. Kandydatka na radną w gminie Ożarów Mazowiecki z list Forum Samorządowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wyborach w 2018 roku. Jest lokalną patriotką, od 30 lat mieszkanką powiatu warszawskiego zachodniego.