Logo Koalicji Obywatelskiej

44 LATA rolnik, magister zarządzania i marketingu, sekretarz w Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, delegat powiatowej Rady w Łosicach Mazowieckiej Izby Rolniczej w latach 2019- 2023 , przewodnicząca powiatowej rady w Łosicach Mazowieckiej Izby Rolniczej w latach 2015-2019, Radna Gminy Stara Kornica w latach 2014-2018, przewodnicząca Komisji d/s rolnictwa i oświaty w Radzie Gminy w Kornicy, założycielka i skarbnik Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzowie, liderka Ery Nowych Kobiet w Łosicach, matka czwórki dzieci,