Logo Koalicji Obywatelskiej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności głównej: przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych z programem wspomagania rozwoju osobistego. Uzyskała także tytuł licencjata w specjalności: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego oraz drugi na kierunku: pielęgniarstwo. 
Członkini Zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia.
Doradczyni społeczna i edukacyjna. Kreatorka rozwoju wizerunku osób, mówczyni motywacyjna.
Aktywistka społeczna, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
Urodzona 05.01.1968r w Tomaszowie Maz.
Bezpartyjna. Kandyduje z ramienia  Inicjatywy Polskiej z Nr 10 na liście Koalicji Obywatelskiej z okręgu 10.
Pracę w Sejmie RP zamierza realizować w trzech obszarach: ZDROWIA , EDUKACJI, PRAW CZŁOWIEKA.

ZDROWIE
➢ Płatne urlopy dla poratowania zdrowia dla pielęgniarek i położnych.
➢ Oddziały geriatryczne w każdym szpitalu powiatowym jako wymóg sytuacji demograficznej w kraju.
➢ Zwiększenie funduszy przeznaczonych na modernizację szpitali.
➢ Natychmiastowy dostęp do specjalistów.   
➢ Poradnia dla kobiet 24 h/7/365
➢ Powiatowe hospicja perinatalne. 

EDUKACJA
➢ Edukacja antydyskryminacyjna na wszystkich szczeblach nauczania, także dla służb mundurowych, personelu medycznego, sędziów i prokuratorów, urzędników samorządowych. 
➢ W szkołach: edukacja seksualna jako nauka o fizjologii, zdrowiu i człowieku, edukacja  demokratyczna, budowanie świadomości, jakim bogactwem jest różnorodność.
➢ Kształcenie młodych ludzi do dynamicznego i ciągle zmieniającego się rynku pracy.
➢ Zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli.
➢ Wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt, zapewnienie nowoczesnych warunków nauki i pracy – wyrównanie szans.
➢ Opieka medyczna, wsparcie psychologiczne uczniów w każdej szkole.
➢ Świeckość szkół. Religia w kościołach.

PRAWA CZŁOWIEKA
➢ Prawo kobiet do stanowienia o własnym ciele, o wolnym wyborze, w tym prawo do przerywania ciąży do 12. tyg. płodu. Pomoc ekspertów.
➢ Wprowadzenie ustawowej definicji mowy nienawiści i skuteczniejsze jej likwidowanie w przestrzeni publicznej, oczyszczanie Internetu z hejtu. Praca nad pozytywnymi relacjami społecznymi, ponad podziałami.
➢ Rozpoczęcie prac nad ustawowym obowiązkiem tworzenia w powiatowych strukturach administracyjnych komórek ds. praw człowieka.
➢ Przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji społecznej, gwarancja prawna sfery wolności, której nie może naruszyć żadna władza.
➢ Integracja instytucji  środowisk odpowiedzialnych za działania społeczne.
➢ Apolityczne, obiektywne media.
 ➢ Społeczna kontrola nad instytucjami zaufania publicznego.