Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwentka studiów doktoranckich o kierunku: Ekonomia, Zarządzanie i Turystyka.
Absolwentka studiów podyplomowych o kierunku: Oligofrenopedagogika, Mediacje i Negocjacje, Orientacja i Poradnictwo Zawodowe, Logopedia. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jestem pedagogiem i logopedą. Chcę walczyć o równe szanse i inkluzję społeczną dla osób z niepełnosprawnością, o stworzenie skuteczniejszych form wsparcia ukierunkowanych na indywidualne potrzeby i możliwości zawodowe, o udział w życiu społecznym i zawodowym na równi z pełnosprawnymi obywatelkami i obywatelami, dostępną infrastrukturę, ochronę praw i godności osobistej, poprawę polityki zdrowotnej i rehabilitacyjnej, podniesienie świadomości społecznej. Chcę być Naszym głosem.