Logo Koalicji Obywatelskiej

DOŚWIADCZENIE
Prawnik, Nauczyciel , Samorządowiec, emeryt.
W latach 1987 – 2011 pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w
Rębielicach Królewskich.
1991 – 2011 była dyrektorem w Gminnym Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Rębielicach Królewskich.
Funkcję Sekretarza Gminy Popów pełniła od 2011 do 2023. Obecnie
przebywa na emeryturze.
WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach
PROJEKTY
UMIEJĘTNOŚCI
Ukończyła wiele kursów,
warsztatów z zakresu Prawa
Oświatowego i Samorządu
Terytorialnego
OSIĄGNIĘCIA
Nagrodzona medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Ponadto w 2016 roku
odznaczona Brązowym
Krzyżem Zasługi.
JĘZYKI
Angielski w stopniu
podstawowy